خانه گیاهان دارویی ایران

خانه گیاهان دارویی ایران از سال ۹۶ با هدف عرضه کالا به صورت مستقیم در بازار زعفران و گیاهان دارویی از کشاورزان به مصرف کننده گان داخل و
خارج از کشور شروع به فعالیت کرده است و تاکنون با لطف خدا و همت کارشناسان مجموعه جمع کثیری از کشاورزان به گروه خانه زعفران ایران
پیوسته و توانستند علاوه بر رفاه اقتصادی بیشتر، محصولات با کیفیت صادراتی تولید کند.
هدف ما خدمت رسانی به کل کشاورزان ایران و صادرات محصولات اقلیمی ایران به سراسر جهان می باشد. امیدوارم که بتوانیم به زودی به این مهم
دست یابیم. این شرکت با دید تجاری به محصولات و تقویت صادرات آنها موفق به صدور زعفران، صمغ، اسانس و عصاره، گیاهان دارویی به خاورمیانه ،
خاور دور، کشور های اوراسیا و اروپا شده است .