عصاره صنایع آرایشی و بهداشتی

عصاره کندر

ویژگیهای محصول نام محصول :عصاره کندر(boswellia) نوع : مایع(آبی ، هیدروگلایکولی) و پودری آنالیز: گرید :غذایی,دارویی , آرایشی بهداشتی شرکت

عصاره نخل اره ای

ویژگیهای محصول نام محصول :عصاره نخل اره ای نوع : مایع(آبی ، هیدروگلایکولی) و پودری آنالیز: گرید :غذایی,دارویی , آرایشی

عصاره عشقه

ویژگیهای محصول نام محصول :عصاره عشقه نوع : مایع(آبی ، هیدروگلایکولی) و پودری آنالیز: گرید :غذایی,دارویی , آرایشی بهداشتی شرکت

عصاره آرتیشو

ویژگیهای محصول نام محصول :عصاره آرتیشو نوع : مایع(آبی ، هیدروگلایکولی) و پودری آنالیز: گرید :غذایی,دارویی , آرایشی بهداشتی شرکت

عصاره چوبک

ویژگیهای محصول نام محصول :عصاره چوبک نوع : مایع(آبی ، هیدروگلایکولی) و پودری آنالیز: گرید :غذایی,دارویی , آرایشی بهداشتی شرکت

عصاره خرگوشک

ویژگیهای محصول نام محصول : عصاره خرگوشک نوع : مایع(آبی ، هیدروگلایکولی) و پودری آنالیز: گرید :غذایی,دارویی , آرایشی بهداشتی

عصاره بیدمشک

ویژگیهای محصول نام محصول : عصاره بیدمشک نوع : مایع وپودری آنالیز: گرید :غذایی,دارویی , آرایشی بهداشتی شرکت تولید کننده

عصاره گل گاوزبان

ویژگیهای محصول نام محصول : عصاره گل گاوزبان نوع : مایع وپودری آنالیز: گرید :غذایی,دارویی , آرایشی بهداشتی شرکت تولید

عصاره زرشک

ویژگیهای محصول نام محصول : عصاره زرشک نوع : مایع وپودری آنالیز: گرید :غذایی,دارویی , آرایشی بهداشتی شرکت تولید کننده

عصاره گل ختمی

ویژگیهای محصول نام محصول : عصاره گل ختمی نوع : مایع وپودری آنالیز: گرید :غذایی,دارویی , آرایشی بهداشتی شرکت تولید

عصاره چای ترش

ویژگیهای محصول نام محصول : عصاره چای ترش نوع : مایع وپودری آنالیز: گرید :غذایی,دارویی , آرایشی بهداشتی شرکت تولید

عصاره گل رز

ویژگیهای محصول نام محصول : عصاره گل رز نوع : مایع(آبی ، الکلی ، هیدروگلایکولی) وپودری آنالیز: گرید :غذایی,دارویی ,